Đồ Cũ Tiến Minh

Thông tin liên hệ

Tổng kho hàng thanh lý Hải Phòng - Đồ cũ Tiến Minh

  • Địa chỉ: 436 Chợ Hàng Mới, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
  • Điện thoại: (0225) 3 999 555
  • Email: docuchohang@gmail.com
  • Website: https://www.timoti.net/

Chỉ đường

Hotline
0931 595 012